Coșul dumneavoastră de cumpărături

Coșul dumneavoastră este momentan gol

  • +400 de mașini avariate în stoc

Declarația de confidențialitate

Prelucrarea confidențială a datelor cu caracter personal

[Denumirea societății] acordă cea mai mare importanță confidențialității utilizatorilor săi. Înțelegem că încrederea dumneavoastră este cel mai important activ al nostru. Prezenta declarație de confidențialitate (denumită în continuare "Declarația de confidențialitate") se aplică, printre altele, (i) site-ului nostru web https://www.[website] (denumit în continuare "site-ul web").


Puteți să vizitați site-ul nostru, să obțineți informații despre serviciile noastre și să consultați postările de pe blog fără a dezvălui informațiile dvs. personale.


În cazul în care ne comunicați informații personale, le vom trata în mod confidențial, în conformitate cu dispozițiile de mai jos și cu cerințele legale naționale și internaționale.


[Numele societății] dorește să sublinieze că se străduiește în permanență să acționeze în conformitate cu (i) Legea belgiană privind protecția vieții private din 8 decembrie 1992 privind protecția vieții private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.


Prezenta Declarație de confidențialitate conține, printre altele, informații despre datele cu caracter personal pe care [Numele societății] le colectează, precum și despre modul în care [Numele societății] utilizează și prelucrează aceste date cu caracter personal.


Vă rugăm să citiți această Declarație de confidențialitate împreună cu politica de cookie-uri a [Nume companie].


Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Informațiile pe care ni le comunicați pot include date cu caracter personal. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirectidentificată, în special prin intermediul unui indicator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau prin intermediul unuia sau mai multor elemente care caracterizează identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a persoanei fizice respective.


[Numele societății] poate colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

Nume:
Prenume:
Adresă de e-mail:
Număr de telefon:
Numele societății:
Date de corespondență cu și provenind de la [Numele societății]
[Numele societății] colectează, de asemenea, în mod automat informații anonime privind utilizarea pe care o faceți pe site-ul web. De exemplu, [Numele companiei] va înregistra în mod automat ce părți ale site-ului web vizitați, ce browser web utilizați, ce site web vizitați atunci când ați accesat site-ul web, precum și care este adresa dumneavoastră IP. Aceste date nu ne permit să vă identificăm, dar ele permit [Numele societății] să întocmească statistici privind utilizarea site-ului web, precum și să trimită comunicări mai bine direcționate.


Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați politica privind cookie-urile.

Scopul prelucrării

Dacă ne comunicați datele dvs. personale, acestea vor fi incluse în baza noastră de date în scopul:

Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor și informațiilor noastre;
Pentru a vă informa cu sfaturi și noutăți din lumea IT;
Pentru a vă informa în legătură cu serviciile pe care le oferim;
Scopuri statistice;

Consimțământul pentru prelucrare

Atunci când doriți să vă lăsați datele cu caracter personal pe site-ul nostru, veți fi întrebat (prin intermediul opțiunii "opt-in") dacă doriți să vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestor date de către [Numele companiei]. Acest consimțământ va consta atunci în bifarea unei căsuțe în care veți declara că dați permisiunea [Numele societății] de a vă prelucra datele cu caracter personal în scopurile stabilite mai sus. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare în orice moment. Cu toate acestea, retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea operațiunilor de prelucrare care au avut loc înainte de retragerea consimțământului dvs. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, puteți face acest lucru notificând [Numele societății] la adresa de e-mail: [adresa de e-mail a societății]


Dezvăluirea datelor cu caracter personal către părți terțe

[Numele Companiei] nu va dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în contextul performanței și optimizării serviciilor [Numele Companiei] (cum ar fi, dar fără a se limita la activități de întreținere, procesarea plăților, gestionarea bazei de date). În cazul în care este necesar ca [Nume Companie] să divulge datele dumneavoastră cu caracter personal către terți în acest context, terțul în cauză este obligat să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentei Declarații de confidențialitate.


Cu toate acestea, în pofida celor de mai sus, [Nume Companie] poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților competente (i) în cazul în care [Nume Companie] este obligată să facă acest lucru prin lege sau în contextul unor proceduri judiciare sau viitoare și (ii) pentru a ne proteja și apăra drepturile.


În toate celelalte cazuri, [Nume Companie] nu va vinde, închiria sau transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți decât dacă (i) a obținut consimțământul dumneavoastră în acest sens și (ii) a încheiat un acord de prelucrare a datelor cu terțul în cauză, care conține garanțiile necesare privind confidențialitatea și respectarea vieții private a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Stocarea datelor cu caracter personal

Cu excepția cazului în care o perioadă de păstrare mai lungă este cerută sau justificată (i) de lege sau (ii) de respectarea unei alte obligații legale, [Numele societății] va păstra datele dvs. cu caracter personal numai pentru perioada necesară pentru atingerea și îndeplinirea scopurilor, așa cum sunt descrise în Declarația de confidențialitate la rubrica "utilizarea datelor cu caracter personal".


Drepturile dumneavoastră

Dreptul la informare

Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să contactați [Email Compania];


Dreptul de acces

Utilizatorii au dreptul de a accesa datele cu caracter personal pe care [Numele companiei] le poate deține despre dumneavoastră;


Dreptul la rectificarea și completarea sau actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ;


Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;


Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Aveți dreptul de a solicita [Numele companiei] să restricționeze prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe.


Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale;


Dreptul de a vă opune/respinge prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă nu mai doriți să primiți buletine informative sau informații despre serviciile noastre, vă puteți dezabona în orice moment, făcând clic pe butonul "dezabonare" prevăzut în partea de jos a fiecărui e-mail de la [Nume companie].

Securitatea datelor cu caracter personal

[Numele companiei] se angajează să ia măsuri de precauție rezonabile, fizice, tehnologice și organizatorice pentru a preveni (i) accesul neautorizat la datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și (ii) pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


[Numele Companiei] va stoca toate datele cu caracter personal, pe care le-a colectat, în cloud (cu centrul (centrele) de date din UE).

Prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal

[Nume Companie] garantează că nu va avea loc niciun transfer de date cu caracter personal în afara Europei sau a Spațiului Economic European (SEE).


Actualizați declarația de confidențialitate

[Nume Companie] poate modifica și actualiza Declarația de confidențialitate în orice moment, fără notificare prealabilă, prin postarea unei noi versiuni pe site-ul web.

Din acest motiv, este foarte recomandat să verificați în mod regulat Website-ul și pagina relevantă pe care apare Declarația de confidențialitate pentru a vă asigura că sunteți la curent cu orice modificări. Data celei mai recente versiuni este întotdeauna actualizată și poate fi găsită în partea de jos a Declarației de confidențialitate.

Alte site-uri web

Site-ul web poate conține, eventual, hiperlinkuri către alte site-uri web. În niciun caz [Numele companiei] nu este responsabilă pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale terților.

Întrebări și reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la Declarația de confidențialitate sau la modul în care [Numele companiei] colectează, utilizează sau procesează datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați:


Prin e-mail: [E-mailul societății]
Prin poștă: [adresa de mai jos]
Prin telefon:

Dacă aveți plângeri cu privire la modul în care [Nume companie] colectează, utilizează și/sau prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la Comitetul de confidențialitate.


Versiunea Declarației de confidențialitate: [data Confidențialitate]

a fost adăugat în coșul dumneavoastră